TOPlist
FC Rakšice

FC Rakšice, z. s. by Vás vážení občané a podnikatelé oslovit a požádat Vás o finanční nebo materiální pomoc. Finanční dary věnované nám si mohou soukromí podnikatelé zahrnout do nákladů a tím si snížit základ daně ze zisku (zákon č. 586/1992 Sb., § 15, odst. 1). Pokud si představujete pod sponzorským darem jen velké částky nebo dary - mýlíte se. Nám pomůže každá maličkost. Za jakoukoliv finanční či materiální pomoc předem děkujeme. Při poskytnutí daru samozřejmě dostanete oficiální darovací smlouvu se všemi náležitostmi, které k ní patří. V případě zájmu jsme schopni dostavit se osobně dohodnout podmínky.

Samozřejmě Vám za jakoukoliv pomoc poděkujeme prostřednictvím Vašeho loga na internetových stránkách fotbalového klubu ( www.fotbal.raksice.cz ) a na pozvánkách k zápasu.

FC Rakšice předem děkují za jakoukoliv pomoc.